รายงานการประชุมของสภาตำบลท่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และองค์การบริหารส่วนตำบลนางแล

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมของสภาตำบลท่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และองค์การบริหารส่วนตำบลนางแล

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนาจำนวน 11 แผ่น ประกอบด้วยบันทึกข้อความ รายงานการประชุม, รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

Date

2540

Call Number

อ ชร.1.3/15

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang Uinversity