การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2540

Dublin Core

Title

การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2540
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2540

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนาจำนวน 7 แผ่น ประกอบด้วย บันทึกข้อความขอเชิญประชุม, รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2540

Date

2540-03-06

Call Number

อ ชร.1.3/14

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University