ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินการด้านที่ดินของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2540

Dublin Core

Title

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินการด้านที่ดินของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2540
วันที่ 11 เมษายน 2540

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนาจำนวน 15 แผ่น ประกอบด้วย บันทึกข้อความขอเชิญประชุม, รายงานการประชุม, รายนามผู้เข้าร่วมประชุม, แผนผัง

Date

2540-04-11

Call Number

อ ชร.1.3/16

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University