รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2540

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2540
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2540

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนา จำนวน 10 แผ่น ประกอบด้วย รายนามคณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ,คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย, การจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, การแต่งตั้งผู้บริหารสำนักงานโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , การแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ

Date

2540-01-06

Call Number

อ ชร.1.3/8

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University