สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดรูปลักษณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดรูปลักษณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนา จำนวน 4 แผ่น ประกอบด้วย รายนามคณะอนุกรรมการ , หน้าที่ , มติที่ประชุม

Date

2539

Call Number

อ ชร.1.3/7

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University