ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2539

Dublin Core

Title

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2539
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2539

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนา ลายลักษณ์ จำนวน 60 แผ่น ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สรุปผลการประชุมปรึกษาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, แผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2540

Date

2539-11-04

Call Number

อ ชร.1.3/6

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University