เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่องโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 23 ตุลาคม 2539

Creator

สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนา จำนวน 5 แผ่น ประกอบด้วย หัวข้อสำคัญ และสาระโดยสรุป ความเป็นมาและความสำคัญโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2539-10-23

Call Number

อ ชร.1.3/5

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University