มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจตรวจสอบการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2539

Dublin Core

Title

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจตรวจสอบการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 2/2539
วันที่ 25 ตุลาคม 2539

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนา จำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย เอกสารมติที่ประชุมการสำรวจตรวจสอบการใช้ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2539-10-25

Call Number

อ ชร.1.3/4

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University