มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจตรวจสอบการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2539

Dublin Core

Title

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจตรวจสอบการใช้ที่ดิน ครั้งที่ 1/2539
วันที่ 10 กันยายน 2539

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารและสำเนา จำนวน 6 แผ่น ประกอบด้วย เอกสารมติที่ประชุมการสำรวจการใช้ที่ดิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,คำสั่ง ทบวงมหาวิทยาลัย

Date

2539

Call Number

อ ชร.1.3/3

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539- 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University