ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาที่ดินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2539

Dublin Core

Title

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาที่ดินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2539
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2539

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารสำเนา จำนวน 24 แผ่น ประกอบด้วย การพัฒนาและจัดหาที่ดิน มฟล.บัญชี,รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา และจัดหาที่ดิน ,คำสั่ง ทบวงมหาวิทยาลัย บันทึกข้อความ สถาบันราชภัฎเชียงราย , บันทึกข้อความ สำนักงานป่าไม้จังหวัด

Date

2539

Call Number

อ ชร.1.3/2

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University