คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

Dublin Core

Title

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย
การพัฒนาและจัดหาที่ดินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

บุคคล -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารสำเนา จำนวน 8 แผ่น รายชื่อคณะกรรมการ -- รายนามผู้เข้าร่วมประชุม โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2539

Date

2539

Call Number

อ ชร.1.3/1

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2539- 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University