รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีมลภาวะทางอากาศ ศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม กรณีมลภาวะทางอากาศ ศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
The Problems of the Enforcement of Environmental Law Related to Air Pollution in Muang District, Chaing Rai Province

Creator

ดามร คำไตรย์

Subject

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สิ่งแวดล้อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Contributor

อารีรัตน์ โกสิทธิ์
ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์

Date

2551

Type

Text

Format

107 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University