จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 เดือนธันวาคม 2550

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 เดือนธันวาคม 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

เกี่ยวกับ มฟล. ส่วนพัสดุ -- ขอเชิญร่วมงาน จุดนัดฝันคนรักการอ่าน -- ภาพข่าว มฟล. มฟล. ถวายกฐิน (ผ้าไตรพระราชทาน ) ยอดบริจาคกว่าสี่แสน เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 50 -- นักศึกษาและบุคลากรร่วมขี่จักรยานยนต์ถูกกฎจราจร วันที่ 21 พ.ย. 50 มฟล.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง -- รายงานพิเศษ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง -- สัมภาษณ์พิเศษ คนสามหมู่หนึ่ง -- คอลัมน์ ศิษย์เก่าอยากบอก -- ข่าวประชาสัมพันธ์ -- อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่ในการติดอาวุธทางปัญญา -- มาเยี่ยม มาเยือน วันที่ 2 พ.ย. 50 มหาวิทยาลัยพายัพ -- วันที่ 7 พ.ย. 50 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ -- วันที่ 15 พ.ย. 50 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม -- วันที่ 12 ธ.ค. 50 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -- วันที่ 13 ธ.ค. 50 มหาวิทยาลัยนครพนม -- วันที่ 17 ธ.ค. 50 มหาวิทยาลัยพายัพ -- วันที่ 21 ธ.ค. 50 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต -- วิถีสุขภาพ -- คอลัมน์ พรรณพืชน่ารู้ -- ก้าวทันไอที -- คุยเฟื่องเรื่องดอกไม้ -- คอลัมน์ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- คอลัมน์ นอกรั้วแดง-ทอง

Date

2550

Type

Text

Format

Application/pdf.
(20 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/54

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2550 กล่อง 3

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University