สนองพระปณิธาน 'สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปลูกป่า สร้างคน'

Dublin Core

Title

สนองพระปณิธาน 'สมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปลูกป่า สร้างคน'

Creator

Matichon Information Center

Subject

ข่าว -- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Description

มติชน, วันที่ 28 มิถุนายน 2541 น.10

Date

2541-06-28

Full Text

Call Number

สพ ส.2/3

Location

กฤตภาคข่าว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2539 - 2547 กล่อง 1

Language

tha.