พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

Dublin Core

Title

พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

Creator

Matichon Information Center

Subject

ข่าว -- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระราชประวัติ -- พระราชกรณียกิจ

Description

มติชน, วันที่ 9 กรกฎาคม 2541 น.13

Date

2541-07-09

Full Text

Call Number

สพ ส.2/3

Location

กฤตภาคข่าว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2539 - 2547 กล่อง 1

Language

tha.