พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

Dublin Core

Title

พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า

Creator

Matichon Information Center

Subject

ข่าว -- สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระราชประวัติ -- พระราชกรณียกิจ

Description

ข่าวสด, วันที่ 10 กรกฎาคม 2541 น.23

Date

2541-07-10

Full Text

Call Number

สพ ส.2/3

Location

กฤตภาคข่าว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2539 - 2547 กล่อง 1

Language

tha.