คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- ข้อปฎิบัติของบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อม -- ข้อปฎิบัติของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร -- ขั้นตอนการฝึกซ้อม -- แผนผังจุดถวายความเคารพบนเวที -- กำหนดการถ่ายภาพหมู่ -- กำหนดการพิธีถวายราชสักการะและกราบบังคมทูลลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- ภาคผนวก

Contributor

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต

Date

2555-02-06

Format

43 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.11/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Rights

Mae Fah Luang University