ฯพณฯ จาง ป่าว ชิง (Mr. Zhang Bao Qing)

Dublin Core

Title

ฯพณฯ จาง ป่าว ชิง (Mr. Zhang Bao Qing)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาการสาธารณรัฐประชาชนจีน ฯพณฯ จาง ป่าว ชิง และคณะเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2545-09-18

Rights

Mae Fah Luang University