ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

Dublin Core

Title

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--รางวัลตุงทองคำ

Description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
ได้รับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
ประจำปีพุทธศักราช 2552

Date

2553-01-13