มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เวลา 09.00 น.

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธี -- ผู้บริหาร -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ

Description

ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- กองทุนไทย - จีน สัมพันธ์ -- กำหนดการ

Date

2543-12-09

Type

Text

Format

Application/pdf.
8 หน้า

Source


Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.1/4

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนฯ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University