สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 9 ธันวาคม 2543

Dublin Core

Title

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 9 ธันวาคม 2543

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธี -- ผู้บริหาร -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ

Description

กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล -- ความเป็นมา -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Date

2543

Format

24 หน้า: ภาพประกอบ

Source

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.1/5
ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนฯ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2543 กล่อง 1

Language

chi;tha

Rights

Mae Fah Luang University