พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

วันครอบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อนักศึกษา ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 623 ทุน จำนวน 17,707,100 บาท

Date

2559-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
34 หน้า: ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 17 - 18 พ.ศ. 2558 – 2559 กล่อง 7

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University