18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2559
Program for the Celebration of 18th Anniversary of Mae Fah Luang University. Sunday, September 25, 2016

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กำหนดการ -- กิจกรรม

Description

วิสัยทัศน์ -- กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาส 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2559

Date

2559-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
12 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 17 - 18 พ.ศ. 2558 – 2559 กล่อง 7

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University