มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม
24 กันยายน 2553

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การบริหาร -- วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Description

กิจกรรมรายงานประชาชน ในวาระมหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนา โดย รศ.ดร.เทอด เทศประทีป.อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2553-09-25

Type

Text

Format

application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/19

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11 - 12 พ.ศ.2552 - 2553 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University