“ธัมมิกราชากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”

Dublin Core

Title

“ธัมมิกราชากับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย”
ปาฐกถาพิเศษ ในโอการครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี ) 25 กันยายน 2556 ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- การบริการวิชาการ

Description

กำหนดการ -- ประวัติ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี ) -- สาระน่ารู้เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์

Date

2556-09-25

Type

Text

Format

Application/pdf.
5 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/13

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 15 - 16 พ.ศ. 2556 - 2557 กล่อง 6

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University