โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 41 โครงการ

Dublin Core

Title

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวน 41 โครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

โครงการ -- การบริการวิชาการ -- การเผยแพร่

Description

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553 -- สำนักวิชานิติศาสตร์ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -- สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ -- สำนักวิชาการจัดการ -- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร -- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ -- สำนักวิชาวิทยาสาสตร์เครื่องสำอาง -- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ศูนย์บริการวิชาการ -- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ -- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Date

2553

Type

Text

Format

Application/pdf.
179 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.12.1/2

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 12 การบริการวิชาการ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University