วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551

Dublin Core

Title

วีดิทัศน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา

Date

2551

Type

Text

Format

ความยาว:00:12.30 นาที

Call Number

D 0086

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University