สูจิบัตร วันครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตร วันครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พุทธศักราช 2551
Program for the Celebration of the 10th Anniversary of the Mae Fah Luang University. Thursday, September 25,2008

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

สูจิบัตรฉบับนี้มุ่งหมายที่จะนำเสนอกำหนดการในพิธีเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยสรุป เพื่อให้มองเห็นภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

Format

46 หน้า: ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/9

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 10 พ.ศ. 2551 กล่อง 3 /1 และกล่อง 3/2

Language

eng;tha

Coverage

2541 - 2551

Rights

Mae Fah Luang University