การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2543

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2543
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

รายงาน -- การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

ความคืบหน้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2543 -- การจัดทำสมุดบันทึกแจกนักศึกษา -- กิจกรรมนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน -- การจัดตั้งแปลงปลูกผักสวนครัว -- การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กองทุนไทยช่วยไทย -- สรุปการประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษ -- ความต้องการอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ในปีงบประมาณ 2543 -- โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา -- การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับอาจารย์ -- การเปลี่ยนแปลงวันปิดทำการปกติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2543-02-12

Type

Text

Format

Application/pdf. (13 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/9

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University