การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2542

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2542
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2542 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

หลักสูตรที่จะสอนเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2544 -- การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา ฉบับที่ 9 -- ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย -- การรับนักศึกษาใหม่ -- การตัดเกรด -- การจัดสรรงบประมาณการวิจัย -- การติดตั้ง Network -- การคมนาคมในมหาวิทยาลัย

Date

2542-10-29

Type

Text

Format

Application/pdf. (8 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/5

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University