การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2542

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2542
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2542 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอธิการบดี อาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

งบประมาณของสำนักวิชาต่างๆ -- เกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ -- เรื่องการตัดเกรด -- การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ปี 2542 (เพิ่มเติม)

Date

2542-10-16

Type

Text

Format

Application/pdf. (6 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/4

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University