พิธีเปิดหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเปิดหอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 14.15 น. ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 130 คน หอประวัติเปิดให้บริการให้ผู้สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด