ข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือปล่อยสินเชื่อระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารออมสิน

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2555-07-12

Type

Text

Format

application/pdf (13 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha