ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ เลขที่ 55/B/03745 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555

Dublin Core

Title

ข้อตกลงดำเนินงานตามโครงการ เลขที่ 55/B/03745 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2555-07-11

Type

Text

Format

application/pdf (8 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha