ศูนย์การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จดหมายข่าวสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

Dublin Core

Title

ศูนย์การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จดหมายข่าวสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรม -- การบริการ -- การแพทย์

Description

การผดุงครรภ์มารดา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย -- การกดจุดบำบัดโรค เสริมสร้างสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด -- บรรเทาอาการปวดข้อจากโรคเก๊าท์ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

Date

2560

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.3.5/25

Location

จดหมายข่าว วารสาร หน่วยงานอื่นๆ พ.ศ.2547-2565 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University