สรุปภาพรวมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) ถวายรัชกาลที่ 9

Dublin Core

Title

สรุปภาพรวมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) ถวายรัชกาลที่ 9

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Subject

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร
รัชกาลที่ 9

Description

Powerpoint นำเสนอสรุปภาพรวมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) ถวายรัชกาลที่ 9 วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

Date

2559-10-27

Type

Text

Format

application/pdf.

Call Number

C 0044

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University