ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสำนักวิชานิติศาสตร์

Dublin Core

Title

ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสำนักวิชานิติศาสตร์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

กิจกรรม -- นายกสภา
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

Description

วีดิทัศน์ปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 23 มกราคม 2566

Date

2566-01-23

Type

Moving Image

Format

Video/MP4

Call Number

D 0421

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University