แสตมป์ชุดพิธีถวายพระเพลิง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

แสตมป์ชุดพิธีถวายพระเพลิง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

แสตมปที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

วันแรกจำหน่าย 10 มีนาคม 2539 -- ชนิดราคา 2 บาท -- ผู้พิมพ์ ไทยบริติช ซิเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย
งานจดหมายเหตุ ได้รับมอบปี 2548

Date

2539

Format

ขนาด 27x47 มม. ชนิดราคา 2 บาท (จำนวน 20 ดวง)

Call Number

ข ส.008

Location

ตู้กระจก ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University