แสตมป์ชุดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 100 ปี

Dublin Core

Title

แสตมป์ชุดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 100 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

แสตมป์ที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

ที่ระลึกเปิดที่ทำการไปรษณีย์ มฟล. อาคาร D1 วันที่ 16 มกราคม 2547 ราคา 2 บาท -- งานจดหมายเหตุ ได้รับบริจาคปี 2548

Date

2547

Format

ขนาดกรอบ 11 X 15 นิ้ว ชนิดราคา 2 บาท (จำนวน 2 ดวง)

Call Number

ข ส. 007

Location

ของที่ระลึก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่อง 1 ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University