การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

Dublin Core

Title

การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการบริหารธุรกิจท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2551 ณ อาคาร 10 ส่วนหน้า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การประชุม -- การสัมมนา

Date

2551-01-28

Type

Text

Format

ขนาด39.6x59 ซม.

Call Number

ป มฟล.51/001

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University