บันทึกความทรงจำ วันชัย ศิริชนะ กว่าจะถึงดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

บันทึกความทรงจำ วันชัย ศิริชนะ กว่าจะถึงดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

วันชัย ศิริชนะ

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประวัติ -- ผู้บริหาร -- อธิการบดี

Description

จัดพิมพ์เพื่อเป็นบันทึกความทรงจำในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากประสบการณ์ จนถึงปี 2558

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Contributor

มัชฌิมา นราดิศร , รุ่งอรุณ รุ่งรัตนกาล

Date

2558

Type

Text

Format

Application/pdf.
252 หน้า: ภาพประกอบ

Full Text

ISBN: 9789749766781

Call Number

สพ มฟล.1.3/2

Location

ชั้นหนังสือ 1.3 หนังสือที่ระลึก

Language

tha

Staff Use

Public Note

หากต้องการใช้เอกสาร โปรดติดต่องานจดหมายเหตุ โทร.053-916344