คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Dublin Core

Title

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Description

การตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน -- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) -- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

Type

Text

Format

Application/pdf.
44 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/80

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University