บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Dublin Core

Title

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

Description

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ -- คุณลักษระเฉพาะครุภัณฑ์ -- ภาคผนวก

Date

2565

Type

Text

Format

Application/pdf.
190 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/78

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University