รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

Dublin Core

Title

รายการตามรอยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

การบริการวิชาการ -- การประชาสัมพันธ์ --นิทรรศการ

Description

โดยอาจารย์พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ออกอากาศเวลา 13.55น. ทาง สทท. 11 จำนวน 8 ตอน

Date

2548

Type

Moving Image

Format

MPEG : (ความยาว 00:04.37 นาที)

Call Number

D 0018

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University