การบรรยายธรรมะวิชาชีวิต ในหัวข้อเรื่อง "วางแผนชีวิต เพื่อพิชิตปัญหา" โดยพระพยอม กัลยาโณ

Dublin Core

Title

การบรรยายธรรมะวิชาชีวิต ในหัวข้อเรื่อง "วางแผนชีวิต เพื่อพิชิตปัญหา" โดยพระพยอม กัลยาโณ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Description

การบรรยายธรรมะวิชาชีวิต โครงการ “เมืองไทย (เมืองเชียงราย) เมืองธรรมะ เมืองคนดี” โดยพระพยอม กัลยาโณ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2549-01-30

Type

Moving Image

Format

MPEG : (ความยาว 01:30.00 นาที)

Call Number

D 0015

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University