การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาความยากจน

Dublin Core

Title

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาความยากจน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา -- ความร่วมมือทางวิชาการ

Description

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2548-09-24

Type

Moving Image

Format

Video/MPG : 5 แผ่น (ความยาว 04:0043 นาที )

Call Number

D 0010

Location

สื่อโสตทัศวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University