สารสนเทศ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย --โครงสร้างองค์กร -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- หลักสูตรและสาขาวิชา -- นักศึกษา -- ผู้สำเร็จการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ -- การบริการสุขภาพ -- University Ranking 2021

Date

2564

Type

Text

Format

82 หน้า: ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/16

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University