สารสนเทศ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ -- ตรามหาวิทยาลัย สีและดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย -- ลายตุงประดับบนครุยบัณฑิต --โครงสร้างองค์กร -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- หลักสูตรและสาขาวิชา -- นักศึกษา -- ผู้สำเร็จการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ -- การบริการสุขภาพ -- University Ranking 2020

Date

2563

Type

Text

Format

68 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.4/15

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University