พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2565

Dublin Core

Title

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2565
ทอดถวาย ณ วัดดอยพระบาท ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- กฐิน

Description

วัดดอยพระบาท ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย -- คณะกรรมการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน -- แบบจำนงร่วมทำบุญ -- กำหนดการ

Date

2565-11-05

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/97

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2555 - 2565 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University