เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ การดูแลช่วยเหลือ ผู้มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตาย

Dublin Core

Title

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ การดูแลช่วยเหลือ ผู้มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตาย
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ห้องพู่ระหง ชั้น 5 E-Park

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาพยาบาล

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Date

2562-12-23

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

ป มฟล.62/016

Location

4 สิ่งพิมพ์พิเศษ 4.1 โปสเตอร์

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University